ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Στατικές Μελέτες Κτιρίων

Αναλαμβάνουμε στατικές μελέτες κτιρίων όλων των τύπων. Η Kallidomo έχοντας εμπειρία στον χώρο των κατασκευών για πάνω από 25 έτη, και γνωρίζοντας τις ανάγκες για των σύγχρονων κατασκευών για αντοχή στις καταπονήσεις σε συνδυασμό με την ανάγκη για εργονομία, είμαστε σε θέση να εκπονήσουμε οποιαδήποτε μελέτη κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα.