ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Μεταλλικές Κατασκευές Κτιρίων

Σε πολλές περιπτώσεις οι μεταλλικές κατασκευές κτιρίων προτιμώνται για πρακτικούς λόγους κυρίως για την αυξημένη αντισεισμική προστασία που παρέχουν, έναντι των υπολοίπων κατασκευών, και για την μεγάλη ταχύτητα κατασκευής. Στην Kallidomo αναλαμβάνουμε την κατασκευή μεταλλικών κτιρίων τόσο για οικιστικούς όσο και για βιομηχανικούς σκοπούς. Ελάτε σε επαφή μαζί μας για μία προσεγμένη εκτίμηση του κόστους κατασκευής.