ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Κατεδάφιση Παλαιού Κτιρίου

Αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε κατεδάφιση παλαιού κτιρίου οπουδήποτε στην Ελλάδα με υπευθυνότητα. Η Kallidomo γνωρίζει τον τρόπο για την σωστή κατεδάφιση καθώς και όλες τις διαδικαστικές λεπτομέρειες. Έχοντας τα κατάλληλα συνεργεία τόσο σε επίπεδο προσωπικού αλλά και σε επίπεδο μηχανημάτων εγγυώμαστε την άψογη εργασία καθώς και την συνέπεια σε χρόνους παράδοσης.