ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Θερμομόνωση

Θερμομόνωση

Έχοντας σε ένα κτίριο θερμομόνωση παντού, επιτυγχάνεται μια κατά το δυνατόν σταθερή θερμοκρασία καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.

Θερμική Προστασία Κτιριακού Κελύφους

Με την θερμομόνωση, εκτός από την αύξηση της θερμομονωτικής ικανότητας του τοίχου και επομένως τη διατήρηση π.χ. της θερμότητας για αρκετά μεγάλο διάστημα μετά τη διακοπή της θέρμανσης, επιτυγχάνουμε την απόλυτη προστασία του κτιρίου από θερμικές καταπονήσεις ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.

Αποφυγή Δημιουργίας Θερμικών Επαφών

Η προστασία τον δομικών στοιχείων, έχει ως αποτέλεσμα να παρουσιάζουν αυτά ομοιόμορφη θερμοπερατότητα και να αποφεύγονται οι θερμογέφυρες. Διαφορετικά, εκτός των άλλων, δημιουργείται και μια δυσάρεστη αίσθηση ρευμάτων αέρα στον άνθρωπο με εντονότερο πρόβλημα, όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά θερμοκρασίας του εσωτερικού αέρα από την εσωτερική επιφάνεια του κτιρίου. Επομένως, με τη χρησιμοποίηση της θερμομόνωσης διατηρείται ολόκληρο το κτίριο σε μια θερμικά σταθερή κατάσταση και επιτυγχάνεται καλύτερη ποιότητα ζωής,

Αποφυγή Συμπύκνωσης Υδρατμών

Η συμπύκνωση των υδρατμών του εσωτερικού χώρου στην περιοχή της θερμογέφυρας, είναι το πιο συνηθισμένο αποτέλεσμα από την κακή θερμομόνωση. Το πρόβλημα αρχίζει καθώς οι υδρατμοί που δημιουργούνται κατά τη χρησιμοποίηση του κτιρίου έρχονται σε επαφή με τα ψυχρότερα τμήματα του εξωτερικού κελύφους, στην περιοχή των θερμογεφυρών. Κατά την επαφή αυτή, οι υδρατμοί μετατρέπονται σε νερό και τελικά σε μούχλα και επιφανειακές βλάβες. Με την εφαρμογή μόνωσης το παραπάνω πρόβλημα ελαχιστοποιείται.

Μηδαμινή Όχληση των Ενοίκων

Όλες οι εργασίες για την τοποθέτηση του συστήματος γίνονται στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου και δεν υπάρχει λόγος προσωρινής μετακίνησης των ενοίκων μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Επίσης, ο χώρος εφαρμογής παραμένει καθαρός, καθώς οι συσκευασίες είναι ελεγχόμενες και αποφεύγονται τα μπάζα. Τέλος, δεν έχουμε καμία μείωση του ωφέλιμου χώρου του κτιρίου.

Η εταιρία Kallidomo είναι σε θέση να αναλάβει όλη τη διαδικασία για την θερμομόνωση μιας επιφάνειας, διαθέτοντας τα κατάλληλα συνεργεία καθώς και την πιστοποίηση εφαρμογής του υλικού.