ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Σχεδιασμός Εκθεσιακών Περιπτέρων

Ο σχεδιασμός εκθεσιακών περιπτέρων βασίζεται στο προφίλ της κάθε εταιρείας και στην εικόνα που θέλει να περάσει προς τα έξω. Στην Kallidomo έχοντας επίγνωση την σημασία αυτών των κατασκευών, αντιμετωπίζουμε την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά. Αναπτύσσουμε μοναδικές κατασκευές για κάθε επιχείρηση συνδυάζοντας την φαντασία με την πρακτικότητα και το σύγχρονο design, ώστε να ικανοποιούμε ακόμα και τον πιο απαιτητικό πελάτη.