ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Κατασκευές Εκθεσιακών Περιπτέρων

Αναλαμβάνουμε κατασκευές εκθεσιακών περιπτέρων από το 1993 για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Η Kallidomo έχοντας στο πελατολόγιο της επώνυμες εταιρείες γνωρίζει την σπουδαιότητα του εκθεσιακού περιπτέρου για μία επιχείρηση και τον ρόλο που παίζει στην προβολή της προς το ευρύ κοινό. Συνδυάζουμε τα καινούργια υλικά της αγοράς με το προφίλ και την φιλοσοφία της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά και δίνουμε την μορφή και το χρώμα που την αναδεικνύουν!