ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ

Εξωτερική Ξηρά Δόμηση

Η εξωτερική ξηρά δόμηση χρησιμοποιείται κατά κόρον στις σύγχρονες κατασκευές όταν π.χ. θέλουμε να επενδύσουμε έναν εξωτερικό τοίχο. Σε αυτή την περίπτωση επιβάλλεται να χρησιμοποιήσουμε μία ή περισσότερες στρώσεις από ανθυγρή γυψοσανίδα με την κατάλληλη πλήρωση των αρμών. Στην Kallidomo γνωρίζουμε πως να μετατρέπουμε μία επιφάνεια σε υδατοστεγανή. Εμπειστευτείτε μας για την εξωτερική επένδυση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου.