ΕΡΓΑ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Έργα Ξηράς Δόμησης

Τα έργα ξηράς δόμησης βρίσκουν εφαρμογή παντού κυρίως λόγω της ευελιξίας που παρέχουν σαν κατασκευές. Στην παραπάνω φωτογραγραφία απεικονίζεται ένα ενεργειακό τζάκι κτισμένο με γυψοσανίδα πριν και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Μπορούμε να δώσουμε μορφή στον χώρο σας με κατασκευές από γυψοσανίδα σε χαμηλές τιμές.