ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Ενεργειακά Κουφώματα Αλουμινίου

Απευθυνθείτε σε μας για ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Στην Kallidomo διαθέτουμε την τεχνογνωσία για την κατασκευή κουφωμάτων βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Η σωστή σφράγιση των ανοιγμάτων ενός οικοδομήματος παίζει πρωταρχικό ρόλο στην ενεργειακή του θωράκιση καθώς μειώνονται οι δαπάνες για τον κλιματισμό του!!