ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Ανακαίνιση Καταστημάτων Εστίασης

Η ανακαίνιση καταστημάτων εστίασης αποτελεί μία από τις πιο συχνές μορφές ανακαινίσεων. Όχι μόνο διότι ο κλάδος της εστίασης βρίσκεται σε άνθιση αλλά και για λόγους υγιεινής και ασφάλειας. Ένας χώρος υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να τηρεί κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες λόγω της συχνής χρήσης του πρέπει να εφαρμόζονται ξανά. Στην Kallidomo Technical Group γνωρίζουμε καλά τις ανάγκες για ανακαίνιση ή κατασκευή των χώρων εστίασης. Δίνουμε έμφαση στα κατάλληλα υλικά φροντίζοντας την πυρασφάλεια, τον σωστό αερισμό και την ηχομόνωση του χώρου. Έχοντας 25 και πλέον χρόνια εμπειρία στην ανακαίνιση καταστημάτων γενικά μπορούμε και εγγυόμαστε την άψογη εργασία για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ζητήστε προσφορά τώρα!