ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΖΑΚΙΟΥ ΜΕ 2.000€ 

Τοποθέτηση ενός ενεργειακού τζακιού πολυγωνικού ή γωνιακού με ανοιγόμενη ή συρόμενη πόρτα  και 3 αεροθαλάμους, επενδεδυμένο εξωτερικά με πυράντοχη λαμαρίνα πάχους 4mm και εσωτερικά με μαντεμένιες πλάκες.

Τοποθέτηση εύκαμπτης καμινάδας για την ένωση του τζακιού με την υπάρχουσα αναμονή.

Επένδυση του τζακιού με πυράντοχη γυψοσανίδα.

Η συνολική αξία για την αγορά και την τοποθέτηση ενεργειακού τζακιού είναι 2.000 ευρώ+ΦΠΑ