Ηλεκτρολογικές- Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Ηλεκτρολογικές
Υδραυλικές εργασίες
Η εταιρία μας αναλαμβάνει κάθε είδους υδραυλικές εργασίες, με αξιόπιστα υλικά και καταρτισμένα στο χώρο τους συνεργεία.
  • Εγκαταστάσεις ύδρευσης-αποχέτευσης
  • Εγκαταστάσεις ψύξης-θέρμανσης
  • Εγκαταστάσεις κλιματισμού
  • Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου
Ηλεκτρολογικές εργασίες
Η εταιρία μας αναλαμβάνει κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες, με αξιόπιστα υλικά και καταρτισμένα στο χώρο τους συνεργεία.
  • Εγκαταστάσεις δικτύου
  • Εγκαταστάσεις ήχου
  • Εγκαταστάσεις συναγερμού-αντικλεπτικά συστήματα.