Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε στέγη

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ
ΒΑΨΙΜΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα, ως μία εναλλακτική πηγή ενέργειας, έχουν μπει στην καθημερινότητά μας και χρησιμοποιούνται διαρκώς όλο και περισσότερο. Παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα καθώς λειτουργούν με τις ακτίνες του ήλιου, ο οποίος είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας, δε ρυπαίνουν το περιβάλλον, αντέχουν στον χρόνο, δεν απαιτούν ιδιαίτερη συντήρηση και δεν έχουν μεγάλο κόστος, ενώ με επιδοτούμενα προγράμματα όπως "φωτοβολταϊκά σε στέγες" η χρηματοδότηση μπορεί να είναι πολύ υψηλή.