Πρόστιμα αυθαιρέτων συμψηφίζονται με ενεργειακή αναβάθμιση

Ενημερωθείτε και επωφελειθείτε από το νέο νόμο που συμψηφίζει τα πρόστιμα των αυθαιρέτων με ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας.

Συγκεκριμένα, όσοι ενταχθούν στο νέο νόμο θα μπορούν να συμψηφίσουν το μισό του προστίμου τους με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας. Δίνεται, δηλαδή, η δυνατότητα να καθορίζεται συμψηφισμός των ποσών που καταβάλλονται για αμοιβές υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων καθώς και για στατική επάρκεια αυτών, επί κατασκευών προ του 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται σε ποσοστό έως και 50% του προβλεπόμενου ειδικού προστίμου. 

Πιο αναλυτικά: έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 174Α/08.08.2013 και το Παράρτημα Α' έχει τροποποιηθεί με την υπουργική απόφαση 287/7.1.2014 (ΦΕΚ 39Β'/14.01.2014)