ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ

Επάλειψη με πίσα και επίστρωση ασφαλτόπανου
Τοποθέτηση φελιζόλ DOW
ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ
Τοποθέτηση πλακιδίων
Τοποθέτηση πλακιδίων
Τελική μορφή ταράτσας

Η στεγανοποίηση της ταράτσας, της τελευταίας δηλαδή πλάκας του κτιρίου, έχει στόχο, όχι μόνο τη μείωση, αλλά την εξάλειψη των προβλημάτων που δημιουργούνται από τη διείσδυση νερού. Συμβάλλουμε παράλληλα και στην προσπάθεια εξοικονόμισης ενέργειας.