ΚΟΥΖΙΝΑ 5

Χώρος κουζίνας πριν την τοποθέτηση του επίπλου
Χώρος κουζίνας πριν την τοποθέτηση του επίπλου
Τοποθέτηση της κουζίνας
Κατασκευή κουζίνας όπου περιέχει λευκά ερμάρια μελαμίνης, τα κάτων νταλάπια είναι βακελιτικά και τα πάνω ακρυλικά
Τοποθέτηση ανθυγρού πάγκου πάχους 4cm που γυρνάει και στην πλάτη της κουζίνας
Στο τελέιωμα του πάγκου έχει τοποθετηθεί inox για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αισθητικούς λόγους
Η κουζίνα περιέχει ανοξείδωτα πόμολα
Τοποθέτηση φωτιστικών σώμάτων σποτ για τον φωτισμό του πάγκου και τοποθέτηση πριζών-διακοπτών
Κουζίνα στην τελική μορφή, περιέχει και μπάζες αλουμινίου
Κουζίνα σε τελική μορφή