ΚΟΥΖΙΝΑ 4

Τελική διαμόρφωση κουζίνας
Τελική διαμόρφωση κουζίνας
Τελική διαμόρφωση κουζίνας
Τελική διαμόρφωση κουζίνας
Τελική διαμόρφωση κουζίνας

Κατασκευή κουζίνας με βακελιτικά πορτάκια και πάγκο