ΚΟΥΖΙΝΑ 3

ΚΟΥΖΙΝΑ 3
ΚΟΥΖΙΝΑ 3
ΚΟΥΖΙΝΑ 3
ΚΟΥΖΙΝΑ 3
ΚΟΥΖΙΝΑ 3

Κατασκευή και τοποθέτηση κουζίνας με ερμάρια μελανίνης και βακελιτικά πορτάκια σε συνδυασμό 2 αποχρώσεων.