ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων με υαλοπίνακες και βάσεις αλουμινίου
Διαδικασία τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων
Βάσεις αλουμίνιου
Τέλικη μορφή κιγκλιδωμάτων
Εξωτερική διαμόρφωση κατοικίας
Εξωτερική διαμόρφωση κατοικίας
Κατασκευή πέργκολας
Πρόσοψη κατοικίας
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Διαμόρφωση κήπου
Εξωτερική όψη κατοικίας