ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΑΛΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΨΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΟΨΗ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΟΨΗ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΧΩΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ
ΧΩΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΑ ΕΠΙΠΛΟΥ
ΔΑΠΕΔΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΨΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΑΛΑΣ
ΚΑΓΚΕΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΑΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ