ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΒΕΡΑΝΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Κατασκευή εξολοκλήρου εξοχικης κατοικίας στην Λούτσα