ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Αρχική μορφή κατασκευής μετά απο σεισμό που υπέστη βλάβες
Αρχική μορφή κατασκευής μετά απο σεισμό που υπέστη βλάβες
Αρχική μορφή κατασκευής μετά απο σεισμό που υπέστη βλάβες
Αρχική μορφή κατασκευής μετά απο σεισμό που υπέστη βλάβες
Αρχική μορφή κατασκευής μετά απο σεισμό που υπέστη βλάβες
Τελική μορφή μετά την διαδικασία ενίσχυσης-αποκατάστασης της κατασκευής
Τελική μορφή μετά την διαδικασία ενίσχυσης-αποκατάστασης της κατασκευής
Τελική μορφή μετά την διαδικασία ενίσχυσης-αποκατάστασης της κατασκευής

Η ενίσχυση - αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα μέχρι πρόσφατα αποτελούσε μείζον πρόβλημα, καθώς απαιτούσε σημαντικό χρόνο, χώρο και κόπο για να επιλυθεί. Κύριο μειονέκτημα των έως τώρα επεμβάσεων ήταν η δυσκολία εφαρμογής τους. Η επιστημονική έρευνα στο πεδίο αυτό κατέληξε στην ανάπτυξη μίας νέας τεχνικής ενίσχυσης με χρήση Σύνθετων Υλικών, τα οποία προσδίδουν βελτιωμένες ιδιότητες.

 

Η μέθοδος εφαρμογής ενισχύσεων με Σύνθετα Υλικά πλεονεκτεί έναντι των συμβατικών μεθόδων, διότι τα σύνθετα υλικά παρουσιάζουν:

 

  • Εξαιρετικά μεγάλη εφελκυστική αντοχή, πολλαπλάσια του χάλυβα.

 

  • Μικρό βάρος (1/4 του βάρους του χάλυβα), ευκαμψία και διαθεσιμότητα σε διάφορα μήκη, που τα καθιστούν κατάλληλα για εύκολη, ευέλικτη και ταχύτατη εφαρμογή.

 

  • Αύξηση της αντοχής και πλαστιμότητας της κατασκευής δίχως μεταβολή της γεωμετρίας ή της δυσκαμψίας της.

 

  • Ανθεκτικότητα σε διαβρωτικά περιβάλλοντα και μεγάλη διάρκεια ζωής.

 

  • Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος επέμβασης

 

 

Η ενίσχυση μπορεί να εφαρμοσθεί σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπως δοκοί, πλακοδοκοί, πλάκες, υποστυλώματα, τοιχία, κόμβοι, σε στοιχεία από φέρουσα τοιχοποιία καθώς και σε στοιχεία από ξύλο.

 

Τα σύνθετα υλικά αποτελούνται από ιδιαίτερα υψηλής αντοχής ίνες άνθρακα, υάλου ή αραμίδιου, τοποθετημένες επάλληλα σε πολυμερική μήτρα ή πλεγμένες σε ύφασμα, ώστε να σχηματίζουν αντίστοιχα δύσκαμπτα ελάσματα ή εύκαμπτα υφάσματα μίας ή δύο διευθύνσεων.