Εκκλησάκι Αγ. Παρασκευής

Εκκλησάκι Αγ. Παρασκευής
Εκκλησάκι Αγ. Παρασκευής
Εκκλησάκι Αγ. Παρασκευής
Εκκλησάκι Αγ. Παρασκευής
Εκκλησάκι Αγ. Παρασκευής
Εκκλησάκι Αγ. Παρασκευής

Κατασκευή μικρής εκκλησίας Αγίας Παρασκευής με πέτρα.