Αποξηλώσεις-Καθαίρεσεις

Η εταιρία KALLIDOMO αναλαμβάνει κάθε είδους εργασία αποξήλωσης και καθαίρεσης παλαιών υλικών και αντικειμένων όπως τοιχία, κουφώματα, δάπεδα, ηλεκτρολογικές-υδραυλικές εγκαταστάσεις, κουζίνες, μπάνια, ντουλάπες και οτιδήποτε άλλο επιθυμείται ή είναι απαραίτητο προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες. Μετά την διαδικασία αποξήλωσης και καθαίρεσης, η περισυλλογή, το κατέβασμα και η αποκομιδή όλων των υλικών, πραγματοποιείται με μέσα της εταιρίας.