ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Οι ανακαινίσεις και οι ανακατασκευές κτιρίων, κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, είναι ο τομέας όπου η δυναμική του kallidomo βρίσκει χώρο για απόλυτη έκφραση,με τον τέλειο συντονισμό και δράση τεχνιτών από όλους τους οικοδομικούς τομείς, για άριστα αποτελέσματα χωρίς κανένα άγχος και εμπλοκή των ιδιοκτητών στην κατασκευαστική διαδικασία